Een procescartowat?

wij creëren visuele ervaringen en vermenselijken informatie

Visuele verslaglegging is de combinatie van illustratie en tekst. Hierdoor brengen we op heldere wijze processen en gesprekken in kaart.
Zo breng je makkelijk jouw boodschap over, op een manier die voor jouw doelgroep begrijpbaar is.


car·to·gra·fie (de; v)

Het begrip “cartografie” is een samentrekking van het Griekse “khartes” = papyrus (papier) en “graphein” = geschreven, getekend.
* Het toegankelijk en hanteerbaar maken, en overdragen van informatie, met nadruk op de visualisatie en interactie, afgestemd op het oplossen van problemen.
* Cartografie is de wetenschap die alle methodes bestudeert om verschijnselen weer te geven op een kaart.
* Cartografie is de communicatiewetenschap, die zich bezighoudt met het doorgeven van informatie door middel van kaarten. Kaarten vormen een essentieel onderdeel bij het raadplegen van informatie.