Graphic recording, Visual notetaking …

Visual Harvesting, Visual Notetaking, Sketchnoting, Graphic Facilitation of Graphic Recording. Allemaal moeilijke termen voor het maken van aanTekeningen.

Tijdens een seminar, training of vergadering is er vaak iemand die een verslag of notulen maakt. Wij maken visuele en makkelijk behapbare aanTekeningen van de bijeenkomst. AanTekeningen, ofwel een visueel verslag, zijn getekende aanTEKENINGEN. Het geeft een visuele herinnering aan de bijeenkomst. Leuk om mee te geven aan je klant of cursisten, maar het kan ook goed dienen als praatplaat in bijvoorbeeld de personeelskamer.

Behalve dat het een leuk aandenken is, biedt een visueel verslag ook een andere kijk op de zaak. Ook zijn is het verslag duurzaam. Ze gaan vaak langer mee dan menige notulen. Nog weken na bijvoorbeeld een bedrijfstraining kan aan de hand van het visuele verslag opnieuw gereflecteerd en gediscussieerd worden.

Visuals zijn ook prima te gebruiken voor brainstormsessies. Door letterlijk een landschap te schetsen waar vervolgens post-its op geplakt kunnen worden ontstaat er een visueel sprekend en dynamisch resultaat. Dynamisch omdat de post-its gedurende het proces verandert en verplaatst kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een to-do-lijst of een inzichten overzicht die je tijdens een training kan gebruiken.

Er is van alles mogelijk en geen bijeenkomst is hetzelfde.

Visuele verslaglegging of Story Visual?

Live visuele verslaglegging kan heel handig zijn voor de deelnemers van het evenement. Mensen die er niet bij waren, zullen minder uit de platen kunnen halen, omdat het een samenvatting is van wat gezegd wordt op dat moment. Als je de informatie die behandeld is graag wilt verwerken in een document speciaal voor een andere doelgroep, dan kan er gekozen worden om het visuele verslag te verwerken in een story visual of infographic.

Als vervolgstap op het maken van een visuele verslag kan er een uitgebreidere story visual gemaakt worden.
Aan de hand van het gemaakte visuele verslag wordt een story visual gemaakt die je voor allerhande online en offline doeleinden kunt inzetten. Voordeel hiervan is dat het, door dat deze digitaal aangeleverd wordt, makkelijk voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Van drukwerk op groot poster formaat tot rond mailen bij de nieuwsbrief. Ook kan de story visual in een stijl passend bij de organisatie vormgegeven worden. Dit in tegenstelling tot een visuele verslag, die altijd een getekende stijl heeft.
Ook kan de story visual klikbaar gemaakt worden als pdf bestand. Zo kun je achter verschillende knoppen nog extra informatie pagina’s kwijt.

[blockquote text="aantekeningen Wordt gebruikt voor korte beschrijvingen van een feit of een ervaring, die zijn bedoeld als geheugensteun of om iemand anders te informeren of die zijn gemaakt om het feit of de ervaring in kwestie naderhand uitgebreider onder de loep te nemen. Gebruik `memo`s` voor korte, informele mededelingen op klein formaat papier. 1) Notulen 2) Notities Categorie: Informatievorm " show_quote_icon="yes" background_color="#177c89" text_color="#ffffff" quote_icon_color="#c2eddc"]
[portfolio_slider category="aanTekeningen" lightbox="yes" hide_button="yes" enable_navigation="enable_navigation"]