Het eind product van de projecten van De Procescartograaf is vaak een visual, of een animatie. De weg hoe we tot die visual komen kan erg verschillen. Soms weet je al precies wat er verbeeld moet worden en hebben we genoeg aan een uitgebreide briefing. Soms kan het juist beter zijn om de visual samen met een team te ontwikkelen. Dit zorgt er voor dat de visual breed gedragen wordt. Denk hierbij aan een visuele strategie of visuele visie. We kunnen in een creatieve sessie het team laten meedenken (en doen!) om de inhoud te bepalen. Wij werken dit vervolgens digitaal uit in onze studio tot een sprekende breed inzetbare plaat. Hieronder vind je mogelijke ingrediënten van een procescartografenproject. 

Visueel meedenkers

De Procescartograaf kan helpen bij het visueel maken van tal van zaken. Van beleidsstuk tot offsite. Maar we doen dit het liefst samen met onze opdrachtgevers. Want jullie kennen de inhoud immers van binnen. Door samen met het team te kijken welke vorm het best past bij jullie probleemstelling of project zorg je voor een goed aansluitend product met een hoop zeggingskracht.

Zo zorg je voor een breed gedragen eindproduct, een visual die spreekt. 

Creatieve werksessies

Om tot goede inhoud te komen moet eerst het brein ‘aan’ gezet worden. Door gebruik te maken van visueel denken en design thinking helpen we de groep om tot nieuwe inzichten te komen.

Visuele verslaglegging

Visual Harvesting, Visual Notetaking, Sketchnoting, Graphic Facilitation of Graphic Recording. Allemaal moeilijke termen voor het maken van aanTekeningen. Tijdens een seminar, training of vergadering is er vaak iemand die een verslag of notulen maakt. Wij maken een makkelijk behapbaar visueel verslag van de bijeenkomst.

Brainstorm begeleiding

Een brainstorm hoeft geen ellenlange geeltjes plakkerij te zijn. Wij gaan samen met de deelnemers kijken vanuit beeld. Samen maken ze een tekening van de brainstorm conclusie. Zo kunnen de  groepen a.d.h.v. de tekeningen hun uitkomst aan elkaar presenteren. Als alle groepsuitkomsten ook in een uitgewerkte visual verwerkt en samengebracht moet worden, vormen deze tekeningen van de deelnemers meteen handige input voor een digitaal uitgewerkte visual.

Training ’tekenen als communicatiemiddel’

Tijdens een training gaan we aan de slag met makkelijke manieren van tekenen met een professioneel resultaat. Het gaat hierbij om zakelijke en doeltreffend tekenen. Niet om stillevens en meesterwerken. We gebruiken hier tekenen als communicatiemiddel, niet als kunst.

Visual

Story visuals, infographics, praatplaten. Een story visual is een visual die gebruikt kan worden om een missie en visie weer te geven, of een strategie te vertellen. Handig wanneer deze zaken helder gebracht moeten worden aan een andere afdeling binnen het bedrijf, aan stakeholders of aan de klant. In Jip en Janneke taal is dit dus eigenlijk een praatplaat. Je kunt aan de hand van deze plaat makkelijk en helder je verhaal vertellen.

Het verschil tussen een story visual en een infographic, zit hem voornamelijk in de hoeveelheid en het belang van feiten en data.

Animatie

White board animatie, uitleg filmpje, explanimation, RSA animation, getekend uitlegfilmpje, flat design….
Er zijn eigenlijk geen normale Nederlandse termen voor, maar wij beloven dat we jouw boodschap helder in kaart brengen in een samen te bepalen stijl. Door de combinatie van illustraties, gesproken en geschreven tekst brengen we een ingewikkeld proces in enkele minuten helder in kaart. Zo breng je makkelijk jouw boodschap over, op een manier die voor jouw doelgroep begrijpbaar is. Handig voor tijdens een presentatie of op de website!