VSV-BELEID

Opdrachtgever

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Locatie

ROC Midden Nederland

Datum
Categorie
visuals
Over dit project

Event rondom vroegtijdig schoolverlaten, waarbij samen met leerplichtambtenaren, wethouders en beleidsadviseurs stilgestaan werd bij de behaalde doelstellingen en vooruitgekeken naar de nieuwe ambities die zij zichzelf hebben gesteld.