Het proces van een project met De Procescartograaf ziet er grofweg als volgt uit: